کارگاه تاریخ شفاهی حوزه هنری یزد


Warning: Undefined variable $form in /home/synpntta/public_html/wp-content/plugins/gwlimitchoices/class-gp-limit-choices.php on line 947

مدرسان دوره: استاد محمد قاسمی پور زمان آغاز دوره:27 فروردین ساعت 15 مکان: یزد، چهار راه فاطمیه، ابتدای خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آزادی، حوزه هنری استان یزد

سال تولد خود رو وارد کنید مثال 1360
جنسیت